Thursday October 4th, 2018 -

Stanovisko SAKF

Oficiálne stanovisko SAKF k listu Ing. Róberta Bartolena a k diskusii na sociálnej sieti.

Dovoľte na úvod vzdať úctu a poďakovať sa porote na tohtoročnej súťaži vo viazaní a aranžovaní kvetov Victoria Regia 2018. Je to bezpochyby náročná práca a veľká zodpovednosť vybrať najlepšieho z najlepších vo všetkých kategóriach. Nakoľko na sociálnej sieti – fenomén doby, sa vyjadrujú aj laici, radi by sme vysvetlili ako funguje medzinárodný 100 bodový hodnotiaci systém Florint. Porota sa delí na jury a technickú komisiu. Jury hodnotí spoločne techniku a individuálne estetiku. Technická komisia sleduje dodržiavanie propozícii a udeľuje trestné body, ktoré dokážu zamiešať poradie v celkovom poradí. Jednotlivé poroty pozostávali z ľudí, ktorí už hodnotili na podobných súťažiach a sú uznávaní doma ako aj v zahraničí. SAKF verí v ich úsudok a hodnoteniu ako aj, že bola zachovaná objektívnosť k všetkým súťažiacim rovnako.  Je vrcholne nevhodné spochybňovať výsledky súťaže, v statusoch na sociálnej sieti, keď sami pisatelia neboli prítomní v porote, ani na výstave. Je úplne prirodzené, že nie všetkým sa bude páčiť tá či oná práca, preto vyzývame odbornú ako aj laickú verejnosť, aby rešpektovali výsledky a naďalej nepolarizovali floristickú obec.

Na základe žiadosti o poskytnutie podrobných výsledkových listín za súťažné úlohy “Duet kvetov” a “Tancujúce kvety v skle” ako aj celkové hodnotenie, SAKF sa rozhodla pristúpiť k neštandartnému kroku, nakoľko tento postup nie je zvyčajný v hodnotiacom systéme FLORINT a dovoliť nahliadnuť súťažiacemu Ing.Róbertovi Bartolenovi k jeho hodnoteniu k jeho prácam. Vnímame to ako snahu sa zlepšovať a vyvarovať sa chýb v budúcnosti, za ktoré mu boli udelené body, poprípade zrážky.

SAKF prijala žiadosť o vystúpenie z asociácie od Ing. Róberta Bartolena.

Veríme, že prehodnotí svoje stanovisko a zmení svoj postoj, nakoľko sme ho vnímali ako perspektívneho floristu, ktorý by vedel v budúcnosti prostredníctvom zvolenia do Prezídia SAKF ovplyvňovať floristiku na Slovensku.

Sign up for newsletter

     
       

By subscribe, I give my consent to SAKF - Slovak Association of Florists to send a free electronic newsletter and information about the news and updates of the operator to the e-mail I entered. I can revoke this consent at any time in writing to info@sakf.sk