O Európskom pohári

Majstrovstvá Európy vo floristike pomáhajú porovnávať zručnosti a kreativitu floristických dizajnérov pochádzajúcich z rôznych, predovšetkým európskych krajín, a zameriavajú sa na absolútne najlepšie výsledky tohto kontinentu. Okrem toho majstrovstvá umožňujú týmto floristickým odborníkom zoznámiť sa s najnovšími trendmi a technikami floristiky. Funguje tak ako dôležitý stimul pre inovácie vo floristickom dizajne.

Súťaž pomáha súčasne propagovať floristický imidž k verejnosti a rozširovať radosť z kvetov. Pomáha tak tiež propagovať spotrebu kvetov a rastlín. Tento typ publicity je neoceniteľný pre taký sektor, ako je ten náš!

Európsky pohár sa spravidla koná každé štyri roky. Výnimky sú prípustné, ak si to situácia vyžaduje, a Valné zhromaždenie Florintu rozhoduje prípad od prípadu.

Na európskom pohári sa môže zúčastniť jeden florista z každej členskej krajiny Florint. V niektorých prípadoch môžu byť akceptovaní aj floristi z nečlenských krajín. Prijíma to od prípadu k prípadu Riadiaci výbor Florintu, organizátori Europa Cupu a ostatné členské združenia Florintu. S rastúcou internacionalizáciou Florintu sa šampionát pomaly rozrastal nad rámec toho, čo by sa tradične považovalo za hranice Európy. Napríklad na európskom pohári 2016 sa zúčastnili účastníci z Ukrajiny, Azerbajdžanu a Arménska.

Súťažiaci Europa Cupu sú nominovaní členskými združeniami Florintu; členovia Florintu. V krajinách, kde ešte nie je žiadna členská organizácia Florintu, môže jednotka Fleurop-Interflora príslušnej krajiny – alebo iná organizácia zastupujúca profesionálnych floristov – navrhnúť kandidáta. Takéto žiadosti by sa mali adresovať Riadiacemu výboru Florintu.

Sign up for newsletter

     
       

By subscribe, I give my consent to SAKF - Slovak Association of Florists to send a free electronic newsletter and information about the news and updates of the operator to the e-mail I entered. I can revoke this consent at any time in writing to info@sakf.sk