Členské poplatky

Členský príspevok/ročný
Individuálny člen FO zamestnanec 30 €
Individuálny člen FO podnikateľ 50 €+10 € za každého zamestnanca
Individuálny člen PO podnikateľ 100 € do 5 zamestnancov
100 €+10 € za každého zamestnanca nad 5 zamestnancov
Zvýhodnený člen (študenti, …) 20 €
Obchodný člen 250 €
Pridružený člen (školy, zväzy,… ) 30 €
Čestný člen 0 €

Schválené 13.1.2018 Valným zhromaždením v Piešťanoch.
Úhrada členských príspevkov sa riadi stanovami SAKF.

Sign up for newsletter

     
       

By subscribe, I give my consent to SAKF - Slovak Association of Florists to send a free electronic newsletter and information about the news and updates of the operator to the e-mail I entered. I can revoke this consent at any time in writing to info@sakf.sk