10 dôvodov prečo sa stať členom

Prečo sa stať členom SAKF

  1. obhajuje profesijné záujmy viac ako 228 ľudí
  2. svoju činnosť zameriava na zvýšenie spoločenskej prestíže kvetinárskeho a floristického stavu
  3. sprostredkovanie a priblíženie zahraničnej floristiky
  4. určenie priorít floristiky na Slovensku
  5. organizovanie zájazdov na výstavy
  6. semináre, školenia, súťaže, predvádzacie akcie
  7. marketingová podpora
  8. najaktuálnejšie informácie prostredníctvom dvojmesačníka SAKF SPRAVODAJ
  9. poskytuje poradenské aktivity pre floristov a obchod
  10. zľavy na odbornú literatúru a iné

Práva a výhody

Člen SAKF má právo na podporu, pomoc a ochranu v uplatňovaní profesijných, odborových, etických a materiálnych práv súvisiacich s kvetinárskou a floristickou činnosťou.

Len členovia SAKF môžu navrhovať kandidátov do Siene slávy a hlasovať o nomináciách.

Len členovia SAKF majú nárok na nálepku člena SAKF.

Právne poradenstvo

SAKF poskytuje svojim členom bezplatné právne poradenstvo.

Vzdelávanie

Člen SAKF platí zvýhodnenú cenu za vzdelávacie kurzy, ako aj za semináre organizované SAKF.

Povinnosti člena SAKF

Každoročne platiť členský poplatok v stanovenej lehote, dodržiavať Stanovy SAKF.

Sign up for newsletter

     
       

By subscribe, I give my consent to SAKF - Slovak Association of Florists to send a free electronic newsletter and information about the news and updates of the operator to the e-mail I entered. I can revoke this consent at any time in writing to info@sakf.sk