Orgány SAKF

Prezident – Ing. Marek Spevák

Absolvent Strednej poľnohospodárskej školy v Malinove. Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bol organizátorom niekoľkých ročníkov súťaže FLÓRA Bratislava Cup. V oblasti kvetov a floristiky sa pohybuje viac ako 20rokov.

Viceprezident – Ing. Milota Murčová

Absolventka Gymnázia V. Paulínyho-Tótha v Martine a Záhradníckej fakulty Mendelovej univerzity v Lednici na Morave. Celý profesijný život sa venuje tvorbe exteriérovej a interiérovej zelene,  je dlhoročným spoluorganizátorom floristických  súťaží a členom hodnotiacich komisií.

Viceprezident – Silvia Pavúrová

Absolvent Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch. Účastníčka viacerých floristických súťaží, v minulosti ako súťažiaci, dnes ako porotca. Majiteľka kvetinárstva Kvety Silvia, Považská Bystrica.

Viceprezident – Ing. Eva Stručková

Absolventa Strednej poľnohospodárskej školy, odbor záhradníctvo v Piešťanoch. Absolventa Vysokej školy zemědelskej v Brne, Záhradníckej fakulty v Lednici na Morave. Riaditeľka SOŠ záhradníckej v Piešťanoch a riaditeľka súťaže VICTORIA REGIA.

Tajomník

Kontrolná komisia – Zuzana Krčmárová – predseda

– Ing. Janka Vargová

– Galina Vatrtová – Ráczová

Výkonný výbor:

  • Ing. Michal Haut
  • Ing. Janka Vargová
  • Slavomír Šebest

 

 

Sign up for newsletter

     
       

By subscribe, I give my consent to SAKF - Slovak Association of Florists to send a free electronic newsletter and information about the news and updates of the operator to the e-mail I entered. I can revoke this consent at any time in writing to info@sakf.sk