O Victoria Regia

 • Myšlienka národnej súťaže vznikla po rozdelení Česko- Slovenska.
 • Autormi sú Ing. Igor Drobný, riaditeľ SZአv Piešťanoch a  Ing. Marta Rybová, učiteľka v SOŠ záhradníckej v Piešťanoch.
 • 1. ročník mal premiéru v septembri 1993.
 • Súťaž má 3 kategórie : základné školy, záhradnícke školy a profesionáli.
 • Podujatie nesie názov unikátneho kvetu VICTORIA REGIA , ktorý rastie v termálnych jazierkach SLK a.s.
 • Súčasťou je kvetinové korzo s kategóriami:

– jednotlivci a skupinové alegórie

– alegorické vozy

Ciele súťaže:

 • propagovať profesiu aranžéra kvetov, kvetinára, floristu,
 • vyhľadávať talenty na základných a stredných školách,
 • ukazovať možnosti štúdia na stredných školách a možnosti profesionálnej orientácie žiakov,
 • vzdelávať odbornú aj laickú verejnosť,
 • propagovať domácich aj zahraničných producentov kvetov a floristického materiálu,
 • pripravovať podujatie, ktoré podporuje kreativitu, tvorivosť, fantáziu a zručnosti aj inovácie danom odbore,
 • vystavovať súťažné práce ako inšpirácie nielen pre profesionálov, ale aj pre širokú verejnosť.

Sign up for newsletter

     
       

By subscribe, I give my consent to SAKF - Slovak Association of Florists to send a free electronic newsletter and information about the news and updates of the operator to the e-mail I entered. I can revoke this consent at any time in writing to info@sakf.sk