O V4 fonde

Vyšehradský fond je medzinárodná donorská organizácia založená v roku 2000 vládami krajín Vyšehradskej skupiny – Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska na podporu regionálnej spolupráce vo Vyšehradskom regióne (V4), ako aj medzi regiónom V4 a ostatnými krajinami, najmä v regiónoch západného Balkánu a východného partnerstva. Fond to robí prideľovaním 8 miliónov EUR prostredníctvom grantov, štipendií a pobytov umelcov, ktoré sa poskytujú ročne za rovnakých príspevkov všetkých krajín V4.

Vyšehradská skupina (známa aj ako „Vyšehradská štvorka“ alebo jednoducho „V4“) odráža snahy krajín stredoeurópskeho regiónu spolupracovať v mnohých oblastiach spoločného záujmu v rámci celoeurópskej integrácie. Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko boli vždy súčasťou jedinej civilizácie zdieľajúcej kultúrne a intelektuálne hodnoty a spoločné korene v rôznych náboženských tradíciách, ktoré chcú zachovať a ďalej posilňovať.

Prihláste sa na odber noviniek

     
       

Odoslaním dávam súhlas SAKF - Slovenská asociácia kvetinárov a floristov na zasielanie bezplatného elektronického spravodaja a informacií o novinkách a aktualitách prevádzkovateľa na mnou zadaný e-mail. Tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať na info@sakf.sk