Európsky pohár

Majstrovstvá Európy vo floristike pomáhajú porovnávať zručnosti a kreativitu floristických dizajnérov pochádzajúcich z rôznych, predovšetkým európskych krajín, a zameriavajú sa na absolútne najlepšie výsledky tohto kontinentu. Okrem toho majstrovstvá umožňujú týmto floristickým odborníkom zoznámiť sa s najnovšími trendmi a technikami floristiky. Funguje tak ako dôležitý stimul pre inovácie vo floristickom dizajne.

Súťaž pomáha súčasne propagovať floristický imidž k verejnosti a rozširovať radosť z kvetov. Pomáha tak tiež propagovať spotrebu kvetov a rastlín. Tento typ publicity je neoceniteľný pre taký sektor, ako je ten náš!

Európsky pohár sa spravidla koná každé štyri roky. Výnimky sú prípustné, ak si to situácia vyžaduje, a Valné zhromaždenie Florintu rozhoduje prípad od prípadu.

Na európskom pohári sa môže zúčastniť jeden florista z každej členskej krajiny Florint. V niektorých prípadoch môžu byť akceptovaní aj floristi z nečlenských krajín. Prijíma to od prípadu k prípadu Riadiaci výbor Florintu, organizátori Europa Cupu a ostatné členské združenia Florintu. S rastúcou internacionalizáciou Florintu sa šampionát pomaly rozrastal nad rámec toho, čo by sa tradične považovalo za hranice Európy. Napríklad na európskom pohári 2016 sa zúčastnili účastníci z Ukrajiny, Azerbajdžanu a Arménska.

Súťažiaci Europa Cupu sú nominovaní členskými združeniami Florintu; členovia Florintu. V krajinách, kde ešte nie je žiadna členská organizácia Florintu, môže jednotka Fleurop-Interflora príslušnej krajiny – alebo iná organizácia zastupujúca profesionálnych floristov – navrhnúť kandidáta. Takéto žiadosti by sa mali adresovať Riadiacemu výboru Florintu.

V roku 2022 SAKF po prvýkrát vyslalo svojho súťažiaceho, aby reprezentoval Slovensko na tejto prestižnej súťaži. Tu česť dostal Michal Haut, ktorý sa umiestnil na krásnom 7.mieste. Ďakujeme

Prihláste sa na odber noviniek

     
       

Odoslaním dávam súhlas SAKF - Slovenská asociácia kvetinárov a floristov na zasielanie bezplatného elektronického spravodaja a informacií o novinkách a aktualitách prevádzkovateľa na mnou zadaný e-mail. Tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať na info@sakf.sk