Formy členstva

Individuálne členstvo:

  • fyzická osoba – zamestnanec, ktorá dosiahla vek 18 rokov, a ktorá sa zaoberá floristickou tvorbou.
  • fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri, a ktorá sa zaoberá floristickou tvorbou .
  • právnická osoba – spoločnosť, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, a ktorá sa zaoberá floristickou tvorbou.

Zvýhodnené členstvo

  • študent, ktorý dosiahol vek 15 rokov
  • dôchodcovia
  • ženy na materskej dovolenke
  • invalidní dôchodcovia, po preukázaní tejto skutočnosti a len počas doby jej trvania.

Obchodné členstvo:

obchodné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou alebo dodávkou  materiálov, výrobkov alebo poskytovaním služieb pre floristov.

Pridružené členstvo:

inštitúcia alebo organizácia, ktoré nemajú podnikateľský charakter, majú o členstvo záujem  a ich členstvo bude SAKF k prospechu (školy, zväzy, nadácie  a pod.)

Čestné členstvo:

dôchodcovia, ktorým je ponúknuté čestné členstvo na základe celoživotnej práce pre floristiku. O ponúknutí čestného členstva konkrétnej osobe  rozhoduje Prezídium SAKF. Čestné členstvo vznikne prijatím ponuky zo strany osoby, ktorej bolo členstvo ponúknuté. Čestní členovia neplatia členské príspevky a na všetkých akciách SAKF im môžu byť po schválení príslušným orgánom poskytnuté zľavy. Čestní členovia majú len hlas poradný. O ponúknutí čestného členstva  rozhoduje Prezídium SAKF.

Prihláste sa na odber noviniek

     
       

Odoslaním dávam súhlas SAKF - Slovenská asociácia kvetinárov a floristov na zasielanie bezplatného elektronického spravodaja a informacií o novinkách a aktualitách prevádzkovateľa na mnou zadaný e-mail. Tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať na info@sakf.sk