O asociácii

Slovenská asociácia kvetinárov a floristov

je združenie floristov, pestovateľov kvetín, obchodníkov s kvetinami a floristickým materiálom, odborných záhradníckych škôl a ostatných odborníkov v tejto profesii, ktoré vzniklo

 1. Z dôvodu
  • zjednotenia ľudí a subjektov s podobným podnikateľským zameraním a problémami
  • propagácie a posilnenia profesie FLORISTIKA
  • skvalitnenia vzdelávania v tejto oblasti
  • zmeny legislatívy pri predaji kvetov
  • výmeny odborných informácií
  • budovania identity slovenskej floristiky
 1. S cieľom
  • vytvoriť podklady pre učebnicu floristiky
  • určiť priority floristiky na Slovensku
  • organizovať semináre, školenia, súťaže, predvádzacie akcie
  • sprostredkovať a priblížiť zahraničnú floristiku
  • organizovať zájazdy na výstavy
  • zabezpečiť poradenskú službu pre floristov a obchody
  • vybaviť zľavy na odbornú literatúru
  • vstúpiť do legislatívnych procesov, ktoré by pomohli profesii

Myšlienky na vznik profesného zoskupenia floristov na Slovensku sa formovali dlhodobo, vyplývali z potreby združovania , odborného vzdelávania, ako aj zo snahy zapojiť sa do európskych floristických štruktúr  (International Florist Organisation FLORINT), a tým umožniť našim špičkovým floristom  predviesť svoje umenie na medzinárodných súťažiach (najmä EUROPACUP) .

Nakoniec sa skupina nadšencov rozhodla konať a nadviazať na niekoľkoročnú  (spočiatku úspešnú) existenciu Zväzu kvetinárov a floristov Slovenska (21041997-25042002),  a tak po prvotných pozitívnych ohlasoch, ktoré získali prostredníctvom dotazníkov medzi slovenskými kvetinármi, (kde sa mali vyjadriť, či chcú zväz a čo by od neho očakávali), pripravili

 • úvodné stretnutie (Piešťany 19092013) s cieľom oboznámiť záujemcov s dôvodmi, cieľmi a programom združenia
 • Stanovy SAKF vychádzajúce zo Stanov pôvodného Zväzu
 • ustanovujúce Valné zhromaždenie (19012014) , kde prítomní odsúhlasili Stanovy, program a zvolili si predsedníctvo SAKF
 • registráciu SAKF (31012014)
 • založenie účtu SAKF  v SLSP (24022014)
 • logo SAKF
 • propagáciu SAKF na výstavách GARDENIA Nitra, FLÓRA Bratislava, na súťažiach v Pruskom a na Majstrovstvách ČR Dečínska kotva
 • FB stránku SAKF (03032014)
 • nálepku Člen SAKF
 • cyklus floristických tématických seminárov
 • odborný zájazd    Bratislava –Zwettl – Tulln an der Donau – Bratislava
 • Reklamačný poriadok SAKF
 • spolu so Strednou odbornou školou záhradníckou v Piešťanoch Majstrovstvá Slovenska vo floristike VICTORIA REGIA 2014

Prihláste sa na odber noviniek

     
       

Odoslaním dávam súhlas SAKF - Slovenská asociácia kvetinárov a floristov na zasielanie bezplatného elektronického spravodaja a informacií o novinkách a aktualitách prevádzkovateľa na mnou zadaný e-mail. Tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať na info@sakf.sk