17. marca 2018 -

Dňa 12/3/18 sa konal spoločný seminár SAKF, SKF ČR a firmy Florasis pre porotcov floristických súťaži. Odborným gestorom seminára bol Jirka Martinek, ktorý vysvetlil hodnotiaci systém Florint. Na základe vopred zadanej súťažnej úlohy  – Jarný gratulant (jarná kytica pri príležitosti MDŽ), boli vytvorené a prinesené kytice, ktoré prítomní hodnotili. Následne boli výsledky spracované a viedla sa bohatá diskusia.