Profesionálna kvetinová škola

Práce zo seminára v Červeníku