Členské poplatky

Členský príspevok/ročný
Individuálny člen FO zamestnanec 20 €
Individuálny člen FO podnikateľ 30 €+10 € za každého zamestnanca
Individuálny člen PO podnikateľ 100 € do 5 zamestnancov
100 €+10 € za každého zamestnanca nad 5 zamestnancov
Zvýhodnený člen (študenti, …) 10 €
Obchodný člen 250 €
Pridružený člen (školy, zväzy,… ) 25 €
Čestný člen 0 €

Schválené 19.1.2014 Valným zhromaždením v Piešťanoch.
Úhrada členských príspevkov sa riadi stanovami SAKF.